Centrum Ubezpieczeń Marek Piskur zajmuje się kompleksową obsługą ubezpieczeniową firm, instytucji oraz klientów indywidualnych. Firma świadczy swoje usługi zarówno na rynku Podkarpackim jak i innych województw, oferując indywidualnie dopasowane produkty ubezpieczeniowe.

Kompleksowa obsługa ubezpieczeń:

 • na rynku od 2005 roku
 • od kilku lat nieprzerwanie w pierwszej trójce agencji w Polsce 
 • laureat wielu nagród w rankingu PZU 
 • w 2019 r. – największa agencja ubezpieczeniowa PZU w Polsce
 • zasięg działania – cała Polska

Rzeszów

al. Rejtana 36

pon-pt: 8.00-18.00
sob: 8.30-13.30

Rzeszów

pl. Ofiar Getta 7

pon, wt, czw, pt: 7.30-15.30
śr: 8.30-16.30

Rzeszów

ul. Dębicka 79

pon-pt: 9.00-17.00

Telefon

tel: (17) 864 10 19,
kom: (+48) 534 031 746 ​

Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur realizuje projekt „Wzorcownia Ruchu – Centrum Regeneracji i Kształtowania Postawy”, który w 72.45% został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest stworzenie sieciowego produktu – Wzorcownia Ruchu – Centrum Regeneracji i Kształtowania Postawy, ww. cel będzie realizowany poprzez:

 • rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności MSP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego (w postaci pakietowej) przez wszystkich Partnerów (podmioty MSP),
 • integrację działalności Partnerów w obrębie tworzonego Partnerstwa, m.in. poprzez zaciśnienie współpracy, wspólne działania inwestycyjne, promocyjne, wdrożeniowe, IT itp.,
 • tworzenie nowych miejsc pracy (tj. m.in. 21 nowych etatów),
 • aktywizację społeczno-gospodarczą, w tym w szczególności rozwój obszarów wiejskich – m.in. poprzez wdrożenie nowych rozwiązań progospodarczych, kooperację z innymi podmiotami w regionie o charakterystyce z zakresu usług medycznych,
 • wdrożenie najlepszych możliwych rozwiązań, co przyczyni się do optymalizacji funkcjonowania produktu sieciowego.

Planowanym efektem projektu jest kształtowanie każdej formy ruchu. Rozumie się przez to zapewnienie możliwości korzystania z aktywności fizycznej:

 • niezależnie od wieku, płci, preferencji, możliwości, predyspozycji itp.,
 • niezależnie od dysfunkcji i niepełnosprawności (całość wyposażenia będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych),
 • niezależnie od przebytych urazów i ich rezultatów dla obecnej formy klienta,
 • niezależnie od dyscypliny.

Wartość projektu: 34 998 445,70 PLN
Kwota dofinansowania projektu ze środków UE opiewa na 19 964 089,03 PLN